Přetlakové ventily

Povinnost používat přetlakové ventily na soutěžích je zakotvena v Pravidlech v požárního sportu (konkrétně pravidlo 47 a 48) již řadu let. Ze svých zkušeností ale vím, že stále není všem zcela jasné, jakou funkci ventil vlastně plní.

Na rozdíl od dřívějšího záměru eliminovat výkony a tím srovnat sériové a upravené požární stříkačky, což se po dlouhých letech vývoje tzv. "omezovače výkonu" nakonec povedlo, ale nikdy v praxi nerealizovalo, se nyní jedná o klasický přetlakový ventil. Nemá jinou funkci než jakou plní při použití u zásahu, dálkové dopravě vody apod., tedy chránit hadicové vedení a také čerpadlo proti případným nežádoucím tlakovým rázům. Žádným způsobem neovlivňuje výkon stroje (kromě zanedbatelné přirozené tlakové ztráty) a nevstupuje do činnosti, pokud nedojde z nějakého důvodu ke zvýšení tlaku v dopravním nebo útočném vedení nad nastavenou (limitní) hodnotu. Pokud přesto odpouští vodu, pak došlo ke zvýšení tlaku nebo je na vině jeho špatná funkce a tedy nutné nechat provést revizi nebo opravu.

To, že plní funkci jako bezpečnostní prvek - "Pro zvýšení bezpečnosti discipliny požární útok se povinně používá přetlakový ventil." (pravidlo 48 odst. 4) - je podle mého názoru zcestná myšlenka. Pravidlo předepisuje nastavení a zaaretování ventilu na hodnotu 12 bar pro dospělé soutěžící a 3 bar pro děti. (Mimochodem u tuzemského výrobku je 12 bar maximálně možná hodnota nastavení). Při náhlé destrukci (např. půlspojky) a zasažení soutěžícího na choulostivém místě jeho těla bude mít stejné následky při tlaku 12 bar jako při 16 bar. (Podle normy ČSN EN 1028-1 čerpadlo nesmí dávat vyšší tlak než je maximální limitní tlak pa-lim 17 bar). Podle mého názoru tedy není vůbec potřeba používat při soutěžích přetlak. ventily. Když se používají, tak se "vlk nažral a koza zůstala celá." Protože jsou však pravidla již dlouho jasně stanovena, nemám dále v úmyslu o nich polemizovat.

Mé třicetileté zkušenosti u HZS ČR (z toho 15 let jako zkušební technik v TÚPO Praha) a další zkušenosti při opravách a úpravách požárních stříkaček a přetlakových ventilů mluví jasnou řečí. Pokud se jedná o přetlakové ventily tuzemské výroby, je jednoznačně nutné vždy provést kompletní GO.

Jiná je situace u přetlakových ventilů německé provenience, konkrétně společnosti AWG. Tam není většinou potřeba provádět celkovou opravu ale pouze výměnu nebo opravu určitého komponentu. Cena se pak odvíjí od skutečného poškození jednotlivých dílů ventilu a potřeby jejich opravy nebo výměny. Instalace zajišťovacího zařízení vlastní konstrukce nedovoluje manipulovat seřizovacím elementem aniž by se porušila plomba (to se u zajišťovacích systémů jiných servisů nedá zcela vyloučit, vizte obrázek).

Provedení zajištění tuzemského ventilu

ventil

Detail provedení zajištění tuzemského ventilu

ventil

Vlastní provedení zajištění ventilu AWG

ventil

Provedení zajištění ventilu AWG od jiného servisu

ventil2