Opravy

Firma se specializuje převážně na opravy požárních stříkaček PS 12. U tohoto typu stříkaček provádíme veškeré typy oprav:

  • Drobné opravy a seřízení
  • Výměny vadných dílů
  • Opravy většího rozsahu
  • Generální opravy

Práce provádíme s maximálním ohledem na původní konstrukční dokumentaci stříkaček, používáme originální náhradní díly. Nejsou-li původní náhradní díly dostupné, používáme nejbližší možné typové náhrady.

Při každé práci bereme hlavní ohled na původní vzhled stříkačky, plně respektujeme historická specifika včetně povrchových úprav.

Zákazník je vždy seznámen s rozsahem a způsobem prováděné práce včetně odhadu ceny. Na výrobek předaný do opravy je vystaven přijímací doklad.

Součástí každé opravy je vždy zkušební otestování všech funkcí stříkačky, měření základních technických parametrů a předvedení funkce přímo zákazníkovi. V případě dohody je možné i proškolení obsluhy (strojníka).

Na veškeré práce poskytujeme 6-ti měsíční záruku, na dodané náhradní díly 1 rok.