Ceník - opravy a úpravy PS12

Předběžná cena je kalkulována dle rozsahu práce požadované zákazníkem plus ceny náhradních dílů.

Konečná cena je stanovena dle skutečného rozsahu práce a ceny použitých náhradních dílů.

V tabulce je uveden rozsah obvyklých cen jednotlivých prací pro Vaši základní orientaci. Ceny v tabulce jsou pouze orientační, vždy záleží na skutečném stavu dodaného stroje a požadavků zákazníka.

Rozsah práce Předběžná cena
Drobné opravy a seřízení od 2 000 do 10 000 Kč
Opravy většího rozsahu od 10 000 do 30 000 Kč
Generální opravy od 40 000 do 60 000 Kč
Sportovní úpravy od 60 000 do 85 000 Kč

Dopravu stříkaček do / z provozovny si zajišťuje zákazník. Při předchozí domluvě zajistíme dopravu sami.

Způsob platby je dle dohody převodem na účet nebo v hotovosti. Ve výjimečných případech je požadováno složení zálohy na objednané práce. Platba v hotovosti je při předání stříkačky zákazníkovi, u platby převodem je předání dle dohody.

Firma není plátcem DPH. Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Ceník - přetlakové ventily

Tuzemské ventily

Starší typ PR 114, novější typ 4875, cena stejná pro oba typy. GO ventilu v základním provedení:

Rozsah práce Základní cena
Demontáž, mytí, čištění, zpětná montáž, lakování 500 Kč
Pískování a zinkování komponentů 100 Kč
Oprava mosazného pístku 200 Kč
Membrána a těsnění 150 Kč
Výměna tlačné pružiny 200 Kč
Zajišťovací element (komplet) pro sport. úpravu 450 Kč
Tlaková zkouška, nastavení, kontrola tlaku a zaplombování 300 Kč
Generální oprava celkem 1900 Kč

Ventily AWG

Rozsah práce Základní cena
Instalace zajišťovacího zařízení (včetně dílů) 300 Kč
Tlaková zkouška, nastavení, kontrola tlaku a zaplombování 300 Kč

Pozn.: Pokud se při demontáži zjistí potřeba výměny nebo opravy dalších dílů, které nejsou uvedeny v základním provedení, jejich cena se připočítá k ceně základní. O této skutečnosti a navýšení ceny, je zákazník vždy předem vyrozuměn.

Firma není plátcem DPH. Uvedené ceny jsou včetně DPH.